Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie obce

Historie obce

Název obce pochází pravděpodobně z původního slova starořeckého "o-chod-ja", "ochoza", "ochoze". Slovo znamenalo kus pozemku, odměřený na prodej nebo k osídlení. Když hranice pozemku mohl úředník pohodlně obejít, nazýval se pozemek "ochozem".

Roku 1351 se obec jmenovala Ochoz, roku 1379 Ochozie, roku 1386 až 1406 Ochoze, roku 1446, 1551 a později Ochoz, za Protektorátu německy Ochos.

Dějiny

V historických dokladech je poprvé jmenována roku 1351 (v ZDO I., 181, 199). Tehdy patřila malá vesnička k panství konickému a jeho majiteli byli bratří Adam a Jan z Konice. Roku 1379 vlastnili Ochoz bratří Štěpán a Ješek Kropáč z Holštejna. V letech 1607-1651 patřila Ochoz k panství laškovskému. Roku 1649 koupil statek ochozský s tvrzí a dvorem Jan Konický za Švábenic a ves se dostala do panství konického. Ale za krátkou dobu roku 1651 byla Ochoz v panství jeseneckém a jeho majitel byl premonstrátský klášter v Brně-Zábrovicích. V Ochozi mělo panství dvůr z ovčínem. Po zrušení kláštera roku 1784 převzal panství s Ochozí náboženský fond.

Ve znaku měla Ochoz na pečetníku z 18. století postavený obilný snop. Hlavní zaměstnání obyvatel bylo zemědělství.

Roku 1834 měla Ochoz se Střelnou 48 domů a 313 obyvatel, roku 1869 – 50 domů a 311 obyvatel, roku 1880 – 66 domů a 387 obyvatel, roku 1890 – 67 domů a 392 obyvatel, roku 1900 – 66 domů a 379 obyvatel, roku 1921 – 68 domů a 339 obyvatel, roku 1930 – 72 domů a 365 obyvatel, roku 1950 sama Ochoz 43 domů a 164 obyvatel, roku 1970 – 263 obyvatel.

Přifařena byla a je dosud do Konice. Přiškolena do roku 1822 do Konice, potom do Budětska. Roku 1874 byla zřízena škola v Ochozi. Škola byla zrušena v roce 1976 a děti dojíždějí do školy v Konici.

U školy stojí kaple sv. Václava z roku 1884 a na křižovatce staré obchodní cesty, která vede ke Kladkám, stojí kaplička sv. Libora. Původní kaple z roku 1669 byla roku 1910 přestavěna.

V údolí říčky Pilávky nedaleko bývalého ochozského mlýna a v sousedství restaurace vyvěralo několik pramenů tak zvané ,,Ochozské kyselky“ s přísadou železitých sloučenin. V současnosti je však Ochozská kyselka jen v jedné studánce a ve špatném stavu.

Místní část obce se nazývá Střelná.

Střelná

Do roku 1849 byla samostatnou obcí. Ve znaku měla tři kopce. Na prostředním pahorku byl kříž, na bočních kopcích byl strom. Nad pahorky se vznášel orel s korunkou na hlavě. Roku 1849 byla Střelná sloučena s Ochozí. Střelná vznikla roku 1785 rozdělením panského dvora.

Roku 1793 měla Střelná 18 domků a 65 obyvatel, roku 1808 80 obyvatel, roku 1834 109 obyvatel, roku 1880 104 obyvatel, roku 1890 101 obyvatel, roku 1921 17 domů a 88 obyvatel, roku 1930 18 domů a 90 obyvatel.

Katastr ochozský sahal na západ až k Březsku. Několik domů v Březsku patřilo obci ochozské a nazývá se Michnov.

Michnov

Byl založen roku 1786 po parcelaci panského dvora ve Březsku. Jméno dostal podle vrchního úředníka v jeseneckém zámku Müchny. Při změnách prováděných Katastrem nemovitostí došlo od roku 1973 k přičlenění části Michnov k obci Březsko.

Pověsti a báje z Ochoze

Převzato z knihy P. Františka Müllera – Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách a pověstech – 1. část Konicko a Bouzovsko (vydáno r. 1976).

Počasí

Úterý Jasno 27/15 °C
Středa Zataženo 29/18 °C
Čtvrtek Oblačno 29/19 °C
Pátek Zataženo 30/20 °C